Empty Avatar
sobota 7 května 2022

prakticira li tko navedeno

ima li tko u dachau

Da . U minhemu sam