Najděte swingery ve vašem okolía najděte swingers party dnes večer!

Díky nám je jednoduché aby jste našli swingery ve vašem okolí a objevili mnoho swingers klubů a swingers party. Staňte se členem, aby jste se mohli naučit vše o swingers životním stylu.

SpicyMatch Laptop
Swingers je životní styl, který si mnoho párů i jednotlivců vybírá z řady různých důvodů. Pokud Vás zajímá swingers životní styl, dostali jste se na tu správnou stránku. Nabízíme různé druhy informací pro lidi, kteří jsou ve světě swingers nováčky. Jakmile jste se jednou rozhodli vyzkoušet swingers, můžete například využít náš vyhledávací nástroj a najít ve vašem blízkém okolí takové swingery, kteří splňují vaše očekávání. Můžete dokonce využít naši interaktivní mapu, aby jste našli kde se pprávě pořádá párty či kde je jaký swingers klub. Uvidíte, že swingers komunita je obecně otevřená, přátelská a nováčci jsou vítáni. Nebojte se ničeho a založte si svůj profil, se kterým se ještě dnes ponoříte do prozkoumávání swingers.

doporučené akce

Funkce

Total control over your Privacy

Fully-fledged Privacy Settings allow you to share what you want, with whom you want. You are in total control.

Unlimited Albums & Photos

You can create as many albums as you like and share them with whom you like. You are in total control!

Trustworthy Validation System

Our Validation System quickly weeds out fake profiles & gives you peace of mind that you are meeting genuine people.

Personalised Events

Public, Closed and Secret Event modules give you the flexibility to choose who to invite, or accept to your parties & events.

Personalised Friends Lists

Friends Lists give you the choice to group your friends in lists, giving you unlimited control on what to share.

Multi-user Messages, Chat and Video Chat

Our chat feature allows you to chat or video chat with one or multiple users.

Thousands of Pages for your Lifestyle

Find anything you need in your Lifestyle… Clubs, Events, Travel, Sex Shops, Nudist Beaches & anything related to our lifestyle.

Everything for your Travels

Thousands of Travel Opportunities offering swinger holidays all over the world, bringing any dream vacation to life!

Win our monthly Photo Contest

Participate in our Monthly Photo Contest and stand a chance to win one of our amazing prizes, including Cash!

Explore our Lifestyle Map

Our Lifestyle Interactive Map is like no other. Find anything relating to your lifestyle on one single World Map!

Best Swinger Loyalty Program Around

Our Loyalty Program is second to none! Earn up to 60% and on 3 Tiers on the contacts & friends you invite to SpicyMatch.

Swingers životní styl

Pro většinu lidí vychovaných v západních civilizacích v posledním století je pár, který se vzdá monogamie v nejlepším případě vnitřně rozporuplný protimluv, v nejhorším pokrytecký. Tradiční model vztahu s sebou nese slib věrnosti a sexuální exklusivity pro jednoho partnera po celou dobu vztahu. Swingers vyznávají alternativní cestu, která však přináší ještě více důvěry a upřímnosti než tradiční monogamní vztah.

Swingers jsou páry (jak hetero tak gay), které učinily vědomé, společné rozhodnutí podílet se na vztahu, který dovoluje zkoumání rekreačního sexu s jinými páry a jednotlivci.

Jádrem pevného swingers vztahu je otevřenost, komunikace a důvěra obou partnerů, umožňující diskusi o všech možných představách a touhách zcela bez skrupulí. Takové předpoklady jsou dále nezbytné, když dojde na realizování představ v oboustranně akceptovaných mezích. Sex je tudíž pouze malá část Swingers vztahu. "Pro swingery znamená fyzický akt sexuálního požitku s někým koho respektujete pouze pro potěšení a milování s životním partnerem dvě zcela jednoznačně odlišné věci". Taková forma sexuální identity, jakkoliv mimo rámec obvyklého a posouvá náhled k něčemu co by mnoho 'normálních' párů posoudilo jako akceptovatelné. Vyvstává zde otázka - Požívá swingers životní styl stejného uznání jako ostatní sexuální minority?

Stejně jako v mnoha dalších typech sexuality i swingers rozeznává několik obecných variant:

  • Soft swingers je pravděpodobně nejběžnější varianta swingers vztahu mezi páry, která znamená vidět druhé a být viděni při sexu, společně masturbovat, osahávat se a příležitostně provozovat orální sex, avšak bez výměny partnerů při pohlavním styku.
  • Uzavřený swingers (pravděpodobně původ termínu 'výměna manželek') je běžná forma swingers při které se patneři vymění mezi jedním nebo více blízkými páry.
  • Otevřený swingers je kategorie párů, střídajících se vzájemně v jedné místnosti nebo posteli. Tato forma uspokojuje touhu vidět a být viděn a rovněž potřebu vidět manželku při sexu s jinou osobou. Je to také běžná věc pro bisexuální ženy, které si chtějí spolu užívat a být viděny jejich muži.
  • Skupinová swingers je styl orgie a přestože je to temín mezi swingers nepříliš oblíbený, mnoho z nich zjišťuje že tato forma swingers stylu současně naplňuje jejich touhy exihibicionismu a voayerství.

Bez ohledu na to, kterou swingers formu konkrétní pár vyznává, společným pravidlem napříč všech je, že 'ne znamená ne'; a že jakékoliv chování, nepříjemné nebo překračující hranice, které si pár stanovil je klatbou životnímu stylu. Je rovněž obecně očekáváno, že páry by měly prodiskutovat své hranice před zkoušením swingers. Dalším pilířem swingers životního stylu je, že zdvořilé akceptování a odmítání jsou nejvyšším principem udržení zdravé atmosféry v každém swingers klubu i vztahu. Teno princip je společný se zlořečenou gay společností kde ne znamená vždy ne a slušné odmítnutí nemá být nikdy bráno osobně. Zdá se že nádech tajnosti swingers a komunita vyznávající tento životní styl společně vytvářejí etiketu otěvřenou všem a zároveň eliminující násilí a prudké konflikty. Tato etiketa vytváří prostředí ve kterém ženy pociťují vysokou míru sexuální sebedůvěry, svobody a síly, v takové míře v jaké je lze jen těžko najít v okolním světě. Takové vyšší skupenství monogamie lze chápat jako posílení pozice ženy v tradiční struktuře monogamního vztahu.

Monogamní koncept vztahu je obecně neúprosně svázán s manželstvím (stejně tak jako se vztahem ve fázi 'zasnoubení'). Pozoruhodné však je že tento svazek nutně nevyžaduje monogamii, ale že je to společenská zvyklost, která v rámci konvencí diktuje nutnost monogamie jako prerekvizity manželství. Swingers a swingeři nejsou umínění ničitelé ani manželství, ani vztahů mezi páry v širším slova smyslu. Naopak právě jejich schopnost rozpoznat, že požadavek monogamie ve vztahu je čistě sociální aspekt, umožňuje swingers párům rozvinout vztah do stavu, kdy se dříve zmíněná dynamická sexuální síla plně rozvine v podvědomé vnímání a reálně vytlačí podprahově nastavené monogamní socilání konvence.

Z téměř každého rozhovoru s páry, v rámci průzkumu Thomas & Terry Gould, jednoznačně vyplynulo že v párech je to muž, kdo první navrhne vyzkoušet swingers. Nicméně následně je to žena, kdo se snaží udržet tento životní styl. Swingers ženě nabízí více než sexuální sovobodu. Nabízí jim možnost sebepoznání. Dokazuje to jak vysoká míra bisexuálních žen, tak i nenávist vůči bisexualitě mužů v rámci swingers komunity. Příčinou může být fakt, že společnost v zásadě mnohem více akceptuje vztah navázaný mezi samotnou ženou a ženou z páru, za účelem poskytnutí požitku jejímu partnerovi, než ze stejného důvodu navázaný vztah kde dojde k výměně obou partnerů. Ať je za tím jakýkoliv důvod, swingers životní styl je jedna z možností moderní ženy pro prozkoumání všech tváří její sexuality v bezpečném a pohodlném prostředí.

Swingers kluby

Swingers kluby jsou obecně od nočních klubů exklusivně pro swingers páry (a sólo ženy, hledající pár k připojení se) až po akce v hotelech a pronajatých prostorách. Poslední zmíněné akce jsou označovány jako 'off-premises' a jsou prakticky to samé jako rychlo-rande. Páry se účastní za účelem setkání se stejně orientovanými páry, nicméně zde neprobíhají žádné swingers aktivity. Cokoliv se pak stane nad rámec takového setkání je čistě na uvážení konkrétních párů.

Swingers párty doma obecně předpokládají, že dojde ke swingers aktivitám. Tyto swinger akce jsou obecně označovány 'on-premises' a mohou také označovat veřejné kluby, které však mají různé privátní místnosti nabízející rozličné úrovně soukromí a initimity pro páry i jednotlivce vyznávající swingers životní styl.

Swingers kluby byly často persekuovány úřady, které vnímají swingers lifestyle jako 'pochybný' nebo 'ohrožující' morální hodnoty společnosti. Takové falešné dojmy vedly k incidentům jako bylo obtěžování Lifestyles Organization Ltd. (LSO) v Kalifornii v roce 1997 orgány Alcohol Beverage Control Board. Zvláštností je, že LSO jako taková nevlastnila licenci pro prodej alkoholu a v tomto směru byla vázaná na hotely a centra, ve kterých pořádala své akce. Tyto podniky se ocitly pod kontrolou pouze z důvodu spolupráce s LSO. Po skutečně kruté soudní bitvě se spravedlnost přiklonila na stranu LSO. Důvod začlenění LSO do těchto kauz ABC i přestože neměla licenci pro prodej alkoholu a nenabízela sex v pronajatých či vlastních prostorách byl posouzen s ohledem na to, že akce byly pořádány s podtextem, že v jejich důsledku bude provozován sex a bude nejpravděpodobněji mezi sezdanými páry, avšak nikoliv sezdanýmy spolu (tedy vzájemné střídání manželských párů).

Více znepokojující útok na swingers kluby proběhl v Fénixu v Arizoně kde v roce 1998 prošlo nařízení povolující zákaz všech swingers klubů ve městě. Toto bylo dále následováno prohlášením, že swingers kluby jsou "neukázněné domy a způsobujíce veřejné pohoršení mají být zakázány" a že "přispívají k šíření pohlavně přenosných chorob", a jsou "škodlivé pro zdraví, bezpečnost, obecné blaho a morálku obyvatel města Phoenix".

Výše zmíněný útok na singers komunitu a životní styl přišel od organizace titulované Národní Nadace Práva Rodin (National Family Legal Foundation); jejichž primárním argumentem bylo, že veřejná morálka a bezpečnost jsou ohroženy. S morálkou jako subjektivní záležitostí, založila swingers komunita svoji obranu na záležitostech spojených se sexuálním přenosem pohlavních chorob (STD). Bylo předvoláno mnoho odborníků z nichž všichni označili riziko přenosu HIV/STD ve swingers klubech a mezi swingers páry jako nízké s tím, že míra použití kondomů mezi swingery je velice vysoká a také péče a zájem o zdraví a osobní bezpečnost jsou v rámci komunity brány velice vážně. Bylo dále dokázáno, že míra infekce je výrazně nižší než ve spojení s jinými sexuálními aspekty jako jsou například podvádění, prostituce nebo bary.

Navzdory tomu, že uvedené argumenty byly nepodložené, byla vyhláška jednomyslně schválena městskou radou. Jednoznačně však vyhláška neukončila swingers aktivity ve Fénixu, jelikož mnoho swingers klubů a organizací aktuálně otveřeně provozuje své aktivity. Majitelé klubů jsou vystaveni obviněním z přečinu, avšak situace nasvědčuje tomu že vyhláška byla překonána coby prázdné gesto morálky, poukazující na to že město je morálně proti swingers životnímu stylu, ale že v zásadě nění žádná vůle k faktickému prosazení předmětné vyhlášky. Pokrytectví přijetí zákona jen proto, aby byl ignorován a pouze ukázal morální stanovisko se jeví jako prohra s křižáckými křesťany, ale je perfektním příkladem morálního konfliktu obklopujícícho swingers životní styl. Spolehlivý příznivci tradičního modelu monogamního života ve vztahu mohou považovat swingers životní styl za morálně a sexuálně útočný, zatímco swingers považují jejich tradiční model za téměř nepřirozený.

Výše zmíněný morální konflikt nastoluje otázku zda mlže být swingers životní styl porovnáván s ostatními sexuálními směry, jako je například homosexualita. Polarizující reakce moralistů naznačují, že skutečně ano. Opačná odpověď pramení z faktu, že swingers se snaží co nejvíce udržet svůj životní styl ve vlastní ložnici, swingers klubu nebo swingers resortu. Swingers neprollamují svoji sexualitu cestou jakou to činí mnoho homosexuálů a většina swingerů neříká své rodině nebo přátelům o své orientaci věříce, že co se děje v ložnici také zůstává v ložnici.

Swingers považují svůj životní styl za volbu, kterou si každá osoba (a pár) má sám vybrat. Pokud někdo swingoval v předchozím partnerství, naznamená to automaticky že bude swingovat i ve všech následných vztazích. Významným příkladem může být šéf organizace NASCA a Lifestyle Organizace, Robert McGinley, který neswinguje se svojí dlohodobou partnerkou. Tím je také možné prokázat, že swingers lifestyle, není jako sexuální identita neměnnou částí nečí sexuality, ale je spíše něčím co se může objevit v případě že to vyhovuje aktuálnímu vztahu. Navíc je toto v rozporu s dlouhodobou vírou, že sexualita se něco co prostupuje všemi ostatními oblastmi osobního života.

Na druhou stranu, přestože není žádné zlaté pravidlo které říká, že sexuální identita osoby by měla absorbovat nebo záviset na jiných ne-sexuálních aspektech života této osoby, mnoho swingers párů může být podvědomně lákáno swingers životním stylem jako metodou jemného vzdoru společenským normám. Vzhledem k tomu, že status quo západní civilizace vyžaduje, aby sexuální záležitosti byly privátní a zůstaly v ložnici, swingers páry toto přijímají a bez ostychu vyznávají swingers životní styl pouze jako osobní záležitost, zcela diskrétně a soukromě. Veřejný ale sex není vnímán o nic víc 'ostudný' než privátní. Výběr zda se veřejně přihlásit ke swingers závisí pouze na rozmaru příslušného jednotlivce nebo párů.

Ekonomická nezávislost domácností získaná po druhé světové válce dovolila párům rozvinout jejich zájmy z čistě 'náklady na žití' do hledání štěstí, nových intimit a zkušeností, jakož i objevování nových zdrojů potěšení. Toto období ekonomické a sexuální expanze umožnilo oddělení sexu a plození. Tím bylo párům umožněno vytvořit si individuální životní styl, který byl odlišný od běžného a skutečně vytvářel jejich sociální život na základě sexuálních preferencí. Právě to byla petriho miska ze které se vyvinul a rozkvetl moderní swingers životní styl dneška.

Zatímco se dříve uvedené argumenty soustředí na ekonomické změny uvolňující sexualitu v průměrné domácnosti, díky odstranění konkrétních ekonomických omezení a tím otevření cesty k alternativním sexuálním zážitkům, lze tento argument otočit se zjištěním že většina swingers párů, které lze online najít jsou manželé nebo dlouhodobě vázané páry žijící pohodlným způsobem života a které buď dokončili výchovu dětí nebo se vědomě rozhodli žádné nemít. Swingeři jsou na aktuální ekonomické situaci závislí do té míry do jaké jim umožňuje objevovat vlastní sexualitu s jediným záměrem, kterým je osobní potěšení a uspokojení. Objevuje se trend naznačující že po pominutí omezení způsobených budováním rodiny a faktickým startem života páry aktivně hledají cesty k sexuálnímu uspokojení, z nichž se jako jedna z nejvíce praktických jeví právě zahájení swingers životního stylu.

Přestože se nezdá, že swingers zapadá do vývojových nebo biologických modelů, zdá se že existuje nepřekonatelný argument pro to aby swingers životní styl dával smysl v kulturním kontextu. Většina lidí pomíjí fakt, že swingers životní styl vznikl z naší současné kultury. Mnoho sociologů se snaží najít podobnost mezi dřívější kulturou kde swingers a výměna partnerů byly populární a pro páry přijatelné. To však vůbec není nutné a pouze celou otázku komplikuje. Swingers se stalo populárním životním stylem z prostého důvodu, kterým je svoboda všedního dne s liberálním postojem tolerantní společnosti, svou ekonomickou silou umožňující párům klidný průzkum limitů jejich osobní sexuality v příjemné společnosti jiných párů stejného zájmu.

Ironií je, že stejná společnost, která dala vzniknout swingers životnímu stylu na něj z větší části nahlíží jako na prokletý. Špičkou ledovce je zde tajná nepsaná dohoda většinou 'tichých párů', kteří drží zvyk že co se stane v ložnici je privátní a i přestože swigers životní styl jde proti současným společenským konceptům o vztazích a sexu, je pro ně domácí swingers něčím posvátným.

"Podobné způsoby, ticho a tajemství jsou útočištěm pro sílu zakládající prostor pro zákazy; ale na druhou stranu i uvolňují místo pro relativně obskurní oblasti tolerance (Foucault)."

Většina swingers patřících k vyšší střední třídě, muži a ženy v manželství, většinou pracující na profesionálních místech a ochotni provozovat swingers odděleně, představují v zásadě ideální model člena komunity; jehož nevyzpytatelné sexuální preference tkví v nevyšší povolnosti komunitě. Jak se stalo ve výše uvedením případu v Arizoně, jakmile veřejné odsuzování swingers klubů a swinger akcí utichlo, swingers aktivity se opět staly soukromé a mistika tiché tolerance se vrátila coby status-quo.

"(Osobní rozhodnutí o tom jak žít a jak se přizpůsobit - daleko od přemožitelných efektů racionálních a podle všeho spontáních vypětí osvícené svobodné vůle - jsou formovány silnou, kulturně a historicky popsanou subjektivitou a touhou, která se rodí a dále transformuje v průběhu vývoje. (Herdt a Hostetler)." V současné době patří swingers ke dvěma hlavním kategoriím; 'manželské páry' nebo 'páry žijící v trvalém vztahu' a 'heterosexuálové'. Přestože swingers je skutečně nekonformní vzhledem k západním sexuálním normám, existuje tiché uznání swingerů, že jejich vztah bude tyto normy co nejvíce kopírovat, aby byl veřejnosti co nejvíce nevtíravý.

"V ostatních kulturách zejména taxonomie sexualit a pohlaví vepsaná do rámců osobností, vytváří silné zárodky shody, avšak může také sloužit i jinému stylu života, sociálně povolenému nebo naopak dokonce sankcionovanému, přinejmenším mezi určitými elementy této těchto společností (Herdt a Hostetler)."

V tomto spojení bude existovat podpora místních komunit, ačkoliv v tiché formě. Toto je zejména vidět tam, kde do hry vstupuje obchod, když swingers formují výrazně silnou spotřebitelskou základnu, nepřehlédnutelnou podnikateli jako jsou majitelé swingers resortů a swingers klubů. Skutečně, ten trh vytvořený swingery rozkvetl do multi-milionového dolarového odvětví. Nabídka swingers resortů pro páry, swingers akcí a zábavy stejně tak jako kompletní rezervace celých jinak běžných hotelů naznačuje, že i když veřejnost považuje swingers styl za odlišný, umí se s ním sžít. Swingers obvykle udržují odděleně jejich každodení život a jejich swingers život. Jsou nicméně připraveni cestovat a také zaplatit za adekvátní lokality pro svá sexuální setkání. Toto je základem swingers cestovního ruchu.