pravidla komunity

Tento dokument byl vytvořen v angličtině. V případě kdy jakákoli přeložená verze koliduje s obsahem anglického originálu, je rozhodující obsah anglického originálu.